Næringsalarm


App Security AS anbefaler alarm i kombinasjon med videokameraer for optimal sikkerhet. Vi ser alarm og kameraovervåking i sammenheng. En god alarm med et skikkelig HD videokamera gir deg og dine ansvarlige umiddelbar varsling samtidig som man raskt kan se hva som skjer “live” på kamera(ene).

Kameraovervåking har en avskrekkende virkning. De som planlegger kriminelle handlinger vegrer seg når det er kameraovervåking på stedet. Våre løsninger har ingen begrensninger på kamerakvalitet eller opptaksmuligheter. Vi kan lage lokale løsninger, nettskyløsninger eller en kombinasjon av dette.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

App Security alarmsystem gir umiddelbar varsling. Responstid er avgjørende, og hos oss er det ingen forsinkende ledd.! Med alarm og HD videokameraløsning kan du og de du ønsker umiddelbart se hva som har skjedd live, eller se alle tidligere lagrede hendelser innenfor en uke.
I tillegg til gode videokameraer har vi styrte lyssystemer som gir optimal kvalitet i mørket. Vårt mål er å forhindre uønskede hendelser!

Mer om næringsalarm

Les og se hva andre mener

Se hva andre mener

Serviceavtale
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå i normal åpningstid.
Serviceavtale 24 timer
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå 24t i døgnet.
Oppkopling mot FG-godkjent alarmstasjon
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne tjenesten bistår vi 24t i døgnet.
Oppkopling mot 110 sentral
Egne vilkår og forutsetninger knyttes til dette. Vi forutsetter befaring med dokumentasjon.
Oppgradering
Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.