Kameraovervåking


En privatperson kan lovlig overvåke eget hus og hage.

Det er vanskelig å definere helt klare og tydelige grenser for hvilke områder det er tillatt å overvåke. Det vil alltid finnes unntak.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Det er vanskelig å definere helt klare og tydelige grenser for hvilke områder det er tillatt å overvåke. Det vil alltid finnes unntak.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Det er et krav i loven at all overvåking skal varsles tydelig slik at alle som blir berørt får informasjon om overvåkingen. Skjult overvåking er ikke tillatt.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Våre produkter kan inkludere følgende tjenester

Les og se hva andre mener

Se hva andre mener

Serviceavtale

Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå i normal åpningstid.

Oppgradering

Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.