Boligalarm


Hensikten med boligalarmsystem er at ved deteksjon av en eller flere av tilstandene innbrudd, brann og/eller vannlekkasje skal utløst alarm oppfanges av husstandsmedlem eller av tredjeperson slik at evakuering og skadebegrensning kan iverksettes på et så tidlig stadium som mulig. App Security AS anbefaler alarm i kombinasjon med videokameraer for optimal sikkerhet.

Kameraovervåking har en avskrekkende virkning. De som planlegger kriminelle handlinger vegrer seg når det er kameraovervåking på stedet. Våre løsninger har ingen begrensninger på kamerakvalitet eller opptaksmuligheter. Vi kan lage lokale løsninger, nettskyløsninger eller en kombinasjon av dette.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

App Security alarmsystem gir umiddelbar varsling. Responstid er avgjørende, og hos oss er det ingen forsinkende ledd.! Med alarm og HD videokameraløsning kan du og de du ønsker umiddelbart se hva som har skjedd live, eller se alle tidligere lagrede hendelser innenfor en uke.
I tillegg til gode videokameraer har vi styrte lyssystemer som gir optimal kvalitet i mørket. 

Vårt mål er å forebygge uønskede hendelser!

Mer om boligalarm

Les og se hva andre mener

Se hva andre mener

Serviceavtale 24 timer

For deg som vil ha noen å ringe til om du lurer på noe og som bistår døgnet rundt.

  • Med avtalen følger en årlig servicerapport.
Oppkopling mot FG-godkjent alarmstasjon

Bistand hele døgnet.

Avtalen kan bl.a. inneholde:

  • Bistand ved innbrudd
  • Bistand ved brann
  • Med avtalen følger en årlig servicerapport.
El-sjekk bolig

Fullstendig El-sjekk bolig. Teknisk nettverksbefaring med mobilsjekk og internettsjekk. I tillegg tar vi en generell sikkerhetsgjennomgang

Oppgradering

Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.