Næringsalarm


FG grad 2: Laveste alarmgrad for bruk i offentlige virksomheter og næringsvirksomheter. Virksomheten skal sikres slik at alarm gis ved, eller umiddelbart etter, inntrenging. Sikringen kan begrenses til de tyveriutsatte områder hvis dette er mest hensiktsmessig.

FG grad 3: Brukes i næringsvirksomheter med særlig høy risiko for innbrudd, eller der det er spesielt viktige ting å sikre.

Kameraovervåking har en avskrekkende virkning. De som planlegger kriminelle handlinger vegrer seg når det er kameraovervåking på stedet. Våre løsninger har ingen begrensninger på kamerakvalitet eller opptaksmuligheter. Vi kan lage lokale løsninger, nettskyløsninger eller en kombinasjon av dette.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

App Security alarmsystem gir umiddelbar varsling. Responstid er avgjørende, og hos oss er det ingen forsinkende ledd.! Med alarm og HD videokameraløsning kan du og de du ønsker umiddelbart se hva som har skjedd live, eller se alle tidligere lagrede hendelser innenfor en uke.
I tillegg til gode videokameraer har vi styrte lyssystemer som gir optimal kvalitet i mørket. Vårt mål er å forhindre uønskede hendelser!

Våre produkter kan inkludere følgende tjenester

Installasjon av FG-godkjent montør
Våre installatører er FG-godkjent for bolig og næring i alle grader, og har nødvendig sertifisering i alle produktgrupper vi leverer
Serviceavtale
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå i normal åpningstid.
Serviceavtale 24 timer
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå 24t i døgnet.
Oppkopling mot FG-godkjent alarmstasjon
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne tjenesten bistår vi 24t i døgnet.
Oppkopling mot 110 sentral
Egne vilkår og forutsetninger knyttes til dette. Vi forutsetter befaring med dokumentasjon.
Oppgradering
Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.