Kameraovervåking


En privatperson kan lovlig overvåke eget hus og hage.

Det er vanskelig å definere helt klare og tydelige grenser for hvilke områder det er tillatt å overvåke. Det vil alltid finnes unntak.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Det er vanskelig å definere helt klare og tydelige grenser for hvilke områder det er tillatt å overvåke. Det vil alltid finnes unntak.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Det er et krav i loven at all overvåking skal varsles tydelig slik at alle som blir berørt får informasjon om overvåkingen. Skjult overvåking er ikke tillatt.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

Våre produkter kan inkludere følgende tjenester

Installasjon av FG-godkjent montør
Våre installatører er FG-godkjent for bolig og næring i alle grader, og har nødvendig sertifisering i alle produktgrupper vi leverer.
Serviceavtale
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå i normal åpningstid.
Oppgradering
Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.