Boligalarm


Hensikten med boligalarmsystem er at ved deteksjon av en eller flere av tilstandene innbrudd, brann og/eller vannlekkasje skal utløst alarm oppfanges av husstandsmedlem eller av tredjeperson slik at evakuering og skadebegrensning kan iverksettes på et så tidlig stadium som mulig. App Security AS anbefaler alarm i kombinasjon med videokameraer for optimal sikkerhet.

Vi leverer FG Grad 1 og FG Grad 2 til bolig.

Kameraovervåking har en avskrekkende virkning. De som planlegger kriminelle handlinger vegrer seg når det er kameraovervåking på stedet. Våre løsninger har ingen begrensninger på kamerakvalitet eller opptaksmuligheter. Vi kan lage lokale løsninger, nettskyløsninger eller en kombinasjon av dette.

App Security AS bistår deg med å følge datatilsynets retningslinjer.

App Security alarmsystem gir umiddelbar varsling. Responstid er avgjørende, og hos oss er det ingen forsinkende ledd.! Med alarm og HD videokameraløsning kan du og de du ønsker umiddelbart se hva som har skjedd live, eller se alle tidligere lagrede hendelser innenfor en uke.
I tillegg til gode videokameraer har vi styrte lyssystemer som gir optimal kvalitet i mørket. 

Vårt mål er å forebygge uønskede hendelser!

Våre produkter kan inkludere følgende tjenester

Installasjon av FG-godkjent montør
Våre installatører er FG godkjent for bolig og næring i alle grader, og har nødvendig sertifisering i alle produktgrupper vi leverer.
Serviceavtale
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå i normal åpningstid.
Serviceavtale 24 timer
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne avtalen kan vi bistå 24t i døgnet.
Oppkopling mot FG-godkjent alarmstasjon
Telefonsupport, backup og årlig servicerapport. Med denne tjenesten bistår vi 24t i døgnet.
El-sjekk bolig
Fullstendig El-sjekk bolig. Teknisk nettverksbefaring med mobilsjekk og internettsjekk. I tillegg tar vi en generell sikkerhetsgjennomgang
Oppgradering
Vi kan oppgradere eller være et supplement til eksisterende løsninger.